Delisha ที่คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีเพื่อลูกค้าที่รักสุขภาพ ผลไม้แปรรูป อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารแปรรูป เน้นคุณค่าอาหารเพื่อคุณและครอบครัว เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ยังรับทำตามออเดอร์สำหรับกรณีผู้ที่ต้องการรสชาติสำหรับใช้ในงานอบรมหรืองานสำคัญต่างๆ เพื่อสร้างความประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด วันครบรอบงานต่างๆ งานเฉลิมฉลองรับปริญญา งานแต่ง ปาร์ตี้ต่างๆ ค่ะ

ในปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปมาก สินค้าอาหารมากมายมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามการบริโภค แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการผลิตต้องคำนึงถึง สุขภาพของผู้บริโภค ความเป็นไปของสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมการทำงานของทีมงาน สำหรับเราแล้ว เราคิดว่าความสมดุลระหว่างคุณภาพสินค้าและสุขภาพของผู้บริโภค เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เราต้องการให้ธุรกิจของเราสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค พร้อมกับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เราต้องการผลิตสินค้าอาหารที่ ผู้คนในสังคม สามารถบริโภคได้อย่างสบายใจกันทั้งครอบครัว คำนึงถึงสุขภาพของพวกเขา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพเพราะเราถือว่าผู้บริโภคคือบุคคลในครอบครัวเรา เราอยากเป็นองค์กร เป็นส่วนเล็กๆในการทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น โดยเริ่มต้นจากการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราต้องการผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพ และถูกปากผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก เป็นอาหารที่สามารถ รับประทานกันได้ทั้งครอบครัว ในราคาที่เหมาะสม สวมทั้งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อให้ได้ต้นทุนที่แข่งขันได้ ทำให้ได้ราคาที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้

รสชาติของผลไม้แปรรูปจากกรรมวิธีการผลิตที่ทำให้เหมือนได้ทานผลไม้สด และไม่มีส่วนประกอบอื่นเจือบน หลากหลายชนิด หลายสไตล์ ทั้งทุเรียนฟรีซดราย ขนุนอบ สัปปะรดอบ กล้วยทอดสุญญากาศ กล้วยทอดญี่ปุ่น มะม่วงดีไฮเดรต ลำใยไส้ทุเรียน สามารถทานกับกาแฟและทานเล่นกับคนรู้ใจและเพื่อนๆ

Delisha the ingredients well to customers healthy fruits, processed foods and processed foods. Focus on nutrition for you and your family. Suitable for all ages It is also made to order for those who want the taste for work, training or major. To impress Whether it's a birthday Anniversary events Wedding celebrations, graduation parties here.

At present, our world has changed so much. Many food products have evolved to meet the changing consumer. However, the process must be considered. Consumer Health The possibility of environmental The working environment of the team. For us, We think that the balance between product quality and consumer health. It is very important We want our business to sustainable growth. On the basis of product quality and the health of the consumer. Along with the ability to compete for business. We want to produce food for people in society can be consumed at ease with the whole family. Regardless of their health And Product Development and the process continues to be a quality product because we assume the consumer is a person in our family. We are an organization A small part in making society a better place. The start of production is environmentally friendly. We want to produce quality food. And palatable to consumers With regard to the health of consumers is key. The food can Eating the whole family At reasonable prices Wear on the optimization of production costs in order to compete. Making it accessible for the consumers.

The taste of the fruit processing from the production process makes it possible to eat fresh fruit. No preservatives and other components on a variety of styles including durian, jackfruit more free sip a pineapple baked banana chips vacuum. Japanese fried bananas Mango well hydrated Longan fruit filling Can be served with coffee and snacks with your sweetheart and friends.

© 2017 delisha-thai.com All Rights Reserved.